skip to Main Content
OPEN NACIONAL  IMAC  TARRAGONA-2023

OPEN NACIONAL IMAC TARRAGONA-2023

Open Nacional IMAC Tarragona i seu de la lliga catalana IMAC 2023

Format en català :

Convocatòria: L´Aeroclub Pla de Vent, per delegació de IMAC Espanya i la Federació Àrea Catalana tenen el gust d’ invitar-los al campionat d´ acrobàcia radio controlada Open Nacional IMAC Tarragona a les següents categories:

–  BASIC / SPORT / INTERMEDIATE / ADVANCED / UNLIMITED / FREESTYLE per poder  participar  en Freestyle, cal participar  en alguna de les  categories IMAC.

Localització:Aeroclub Pla de Vent, Bràfim ( Tarragona)

Descripció: IMAC es una disciplina d´ acrobàcia d´ avions radio controlats. Aquests avions cal que siguin models a escala d´ avions reals que hagin participat en algun campionat IAC o que hagin estat dissenyats per IAC.
La lliga catalana d´IMAC pretén fomentar el vol acrobàtic en el áeromodelisme. No es tracta so tan sols d´un campionat , sinó que és una escola en la qual els pilots puguin introduir-se en el vol acrobàtic, i els més experimentats millorar en el seu aprenentatge, i inclòs arribar a ser jutges de l’especialitat

Dades: 5,6,7 de maig 2023.

Programa: El programa definitiu ho determinarà el nombre de pilots inscrits, però la idea inicial és que el divendres 5 sigui lliure per als entrenaments, el dissabte s´ intentarà realitzar totes les categories i el diumenge per al matí serà per a les taules desconegudes i la modalitat freestyle

Participació : Tots els pilots amb llicencia federativa en  actiu i amb el registre   de codi UAS instal·lat  als avions.

Director  del Campionat : Ramon Pellicer de la Torre

Jutges :  Per determinar, un mínim de 3  en funció del nombre  d´ inscrits  i de la disponibilitat  dels mateixos.

Normes IMAC : accessibles executant el link del final de l’escrit

Preu de la inscripció  en qualsevol de les categories  serà de 35 €. El pagament  de la  quota d´ inscripció  es realitzarà mes endavant : Es farà  arribar  un butlletí a tots  els pilots inscrits  indicant  totes les opcions disponibles.  La data límit per al pagament de laa inscripció serà  el dia 23 d´ abril.

En cas  de dubtes o per ampliar  qualsevol informació dirigir-se a Ramón Pellicer “pellicer.ramon@gmail.com”

Al final d'aquest escrit, trobareu tres links, dos corresponen a les normes MAC i la tercera al butlletí d´inscripció

Formato en castellano:

Convocatoria: El Aeroclub Pla de Vent por delegación de IMAC España y la Federació Aèria Catalana tienen el placer de invitarles al campeonato de acrobacia radiocontrolada Open Nacional IMAC Tarragona en las siguientes categorías:

  • BASIC -SPORT – INTERMEDIATE – ADVANCED – UNLIMITED- FREESTYLE (Para poder participar en Freestyle, es obligatorio participar en alguna de las categorías IMAC)   

Descripción: IMAC es una disciplina de acrobacia de aviones radiocontrolados. Estos aviones deben ser modelos a escala de aviones reales que hayan participado en algún campeonato IAC o que hayan sido diseñados para IAC.

La Liga catalana de IMAC pretende fomentar el vuelo acrobático en el aeromodelismo. No sólo se trata de un campeonato, sino de una escuela en la que los pilotos puedan introducirse en el vuelo acrobático y los pilotos más experimentados puedan progresar en su aprendizaje o incluso ser jueces.  

Localización:  Aeroclub Pla de Vent , Bráfim ( Tarragona)  

Fecha: 5, 6 y 7 de mayo 2023  

Programa: El programa lo determinará el número de pilotos inscritos pero la idea inicial es: viernes 5 será libre para entrenos, sábado se intentará realizar todas las categorías y el domingo por la mañana será para las tablas desconocidas y la modalidad freestyle.  

Participación: Todos los pilotos con licencia federativa en vigor y registro como operador de UAS  

Director del campeonato: Ramon Pellicer de la Torre   

Jueces: Por determinar, mínimo 3 en función de la disponibilidad, el número y la comunidad a la que pertenecen los pilotos inscritos. 

Normas IMAC : Al final de este escrito, encontraras tres links, dos corresponden a las normas MAC i la tercera  al boletin de inscripción

Precio de la inscripción en cualquiera de sus categorías: 35€ . El pago de la inscripción se realizará mas adelante ; se hara llegar un Boletín a todos los inscritos indicando las opciones disponibles . La fecha límite para realizar el pago será el 23 de Arbril.

Normas IMAC-1.

Normas IMAC-2 ( ejecutar el link/ executar el link)

https://mini-iac.org/downloads/rules/download?path=Rules%252FAMA%2BScale%2BAerobatics%2BRulebook%2B-%2Blarge%2Bformat.pdf

Boletín de inscripción, ejecutar el link // Butlletí d´inscripció, executar el link

https://forms.gle/Dwi5MjPY9VVmEeJ26

En  caso de   duda o   para ampliar   cualquier información  dirigirse a Ramón Pellicer “pellicer.ramon@gmail.com”

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Contacta'ns

El Club d'aeromodelisme pla de Vent, és uns dels clubs més antics de Catalunya per la pràctica de totes les modalitats aeromodelistes. Malgrat que no és constitueix formalment fins a l'octubre de l'any 1980, una colla de persones inquietes i molt actives dins el nostre món, van començar a mitjans dels anys 70 a crear el que és avui la nostra institució.

El nostre correu:  info@pladevent.com

Contacta'ns

El Club d'aeromodelisme pla de Vent, és uns dels clubs més antics de Catalunya per la pràctica de totes les modalitats aeromodelistes. Malgrat que no és constitueix formalment fins a l'octubre de l'any 1980, una colla de persones inquietes i molt actives dins el nostre món, van començar a mitjans dels anys 70 a crear el que és avui la nostra institució.

El nostre correu:  info@pladevent.com

Copyright 2020 © Pla de vent

Pàgina feta per Despega!

Copyright 2020 © Pla de vent

Pàgina feta per Despega!

Copyright 2020 © Pla de vent

Pàgina feta per Despega!

Back To Top